Dotacje Unijne

Dowiedz się więcej

Beneficjent 

MXL Sp. o. o.

realizuje projekt pn.:

 

„Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki MXL udoskonalonego leżaka reklamowego”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.5

 

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki MXL udoskonalonego produktu w postaci leżaka reklamowego. Realizacja projektu pozwoli na komercjalizację efektów procesu projektowego – wdrożenie na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne innowacyjnego produktu, co umożliwi maksymalizację przychodów oraz wzrost konkurencyjności firmy. W ramach realizacji projektu opracowany zostanie nowy rodzaj stelaża, który pozwoli na zmniejszenie rozmiarów transportowanego oraz magazynowanego produktu (leżaka), co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji oraz obniżenie ceny leżaka dla klientów.

 

Wartość projektu: 599 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 410 975,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.06.2019 – 30.11.2019 r.

Tel.: (+48) 61 679 14 44 kontakt@mxl.net.pl