Dotacje Unijne

Dowiedz się więcej

Beneficjent

MXL Sp. o. o.

realizuje projekty pn.:


„Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki MXL udoskonalonego leżaka reklamowego”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.5

 

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki MXL udoskonalonego produktu w postaci leżaka reklamowego. Realizacja projektu pozwoli na komercjalizację efektów procesu projektowego – wdrożenie na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne innowacyjnego produktu, co umożliwi maksymalizację przychodów oraz wzrost konkurencyjności firmy. W ramach realizacji projektu opracowany zostanie nowy rodzaj stelaża, który pozwoli na zmniejszenie rozmiarów transportowanego oraz magazynowanego produktu (leżaka), co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji oraz obniżenie ceny leżaka dla klientów.

 

Wartość projektu: 599 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 410 975,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.06.2019 – 30.11.2019 r.


„Dotacja na kapitał obrotowy dla MXL Sp. z o.o.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.4

 

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 128 502,39 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 128 502,39 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Logotypy UE

Beneficjent MXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekty pn.:

czytaj dalej

kontakt@mxl.net.pl